Radiotelefon VHF/UHF

  • Nomad
  • Gość
  • Gość
6 lata 5 miesiąc temu #9396 przez Nomad
Replied by Nomad on topic Radiotelefon VHF/UHF
I co tymi zestawami - stanęło w miesjcu.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
6 lata 5 miesiąc temu #9397 przez Etharin
Replied by Etharin on topic Radiotelefon VHF/UHF
Znów się wtrącę.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553) kodeks karny z późniejszymi zmianami w Dz.U. 2008 nr 214 poz. 1344 - ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy kodeks karny oraz niektórych innych ustaw mówi bowiem wyraźnie:

Art. 267.
§ 1. Kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do całości lub części systemu informatycznego.
§ 3. Tej samej karze podlega, kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem lub oprogramowaniem.
§ 4. Tej samej karze podlega, kto informację uzyskaną w sposób określony w § 1—3 ujawnia innej osobie.
§ 5. Ściganie przestępstwa określonego w § 1—4 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Ogólnie jeśli macie to ukrywajcie, i nie nadawajcie na tych częstotliwościach no i się nie wygadać. Co do tego co się słyszy to dobrze mieć informacje z pierwszej ręki. Jak co by było legalniej zapiszcie się do PZK i dołączcie do klubu który figuruje w łączności alarmowej awaryjnej. zawsze jakieś uzasadnienie.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.