Operation Z Vol. 1 Extended Preview

Więcej
7 lata 11 miesiąc temu - 7 lata 11 miesiąc temu #748 przez Beny

Pitbear napisał: Noe co na tem temat prawo ? to pewnie samodział a więc nielegalne ?


Oczywiście, że produkcja takiej włóczni w garażu jest nielegalna B)
Tu troszkę definicji:
Art. 7. ust.1: W rozumieniu ustawy bronią palną jest niebezpieczne dla życia lub zdrowia urządzenie, które w wyniku działania sprężonych gazów, powstających na skutek spalania materiału miotającego, jest zdolne do wystrzelenia pocisku lub substancji z lufy albo z elementu zastępującego lufę, a przez to do rażenia celów na odległość, z zastrzeżeniem ust. 2.(broń palna sygnałowa-przyp.aut.)

Ilekroć w ustawie o broni i amunicji jest mowa o broni, należy przez to rozumieć:
broń bojową, myśliwską, sportową, gazową, alarmową i sygnałową. Nie stanowią broni palnej elektryczne paralizatory, a także broń biała i broń cięciwowa, tj. kusze i łuki.
Ustawa ta uważa za broń lub amunicję gotowe lub obrobione istotne części broni lub amunicji (art. 1 ust. 3). Za istotne części broni palnej uznano: szkielet, lufę, zamek i komorę zamkową, zaś za istotne części amunicji: scalone naboje bojowe i naboje ślepe do broni oraz pociski tych naboi wypełnione materiałami wybuchowymi lub chemicznymi środkami obezwładniającymi (w ten sposób 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z 29 października 1990 r. - Dz.U. Nr 76, poz. 452 ze zm.).
AMUNICJA
Istotnymi częściami amunicji są: pociski wypełnione materiałami wybuchowymi, chemicznymi środkami obezwładniającymi lub zapalającymi albo innymi substancjami, których działanie zagraża życiu lub zdrowiu, spłonki inicjujące spalanie materiału miotającego i materiał miotający w postaci prochu strzelniczego.
BROŃ SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNA
1. Bronią szczególnie niebezpieczną jest:
1) automatyczna broń palna, to jest broń palna przeładowująca się samoczynnie po każdym oddanym strzale, przystosowana przez wytwórcę do odstrzelenia za jednym uruchomieniem spustu więcej niż jednego naboju, niezależnie od dokonanych następnie zmian konstrukcyjnych lub przeróbek,
2) broń palna wytworzona lub przerobiona w sposób pozwalający na zatajenie jej przeznaczenia lub ułatwiający jej skryte używanie, a także broń palna imitująca innego rodzaju przedmioty,
3) broń palna wyposażona w tłumik huku lub przystosowana do strzelania z użyciem tłumika huku,
4) broń palna wyposażona w laserowe lub noktowizyjne urządzenia służące do zwiększenia dokładności celowania,
5) broń palna, której nie można wykryć przy pomocy urządzeń przeznaczonych do kontroli osób i bagażu.
Ostatnia7 lata 11 miesiąc temu edycja: Beny od.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
7 lata 11 miesiąc temu - 7 lata 11 miesiąc temu #749 przez Noe
4) broń palna wyposażona w laserowe lub noktowizyjne urządzenia służące do zwiększenia dokładności celowania,

Tu się lekko pozmieniało.Laserowe celowniki są dopuszczone do używania.


1) automatyczna broń palna, to jest broń palna przeładowująca się samoczynnie po każdym oddanym strzale, przystosowana przez wytwórcę do odstrzelenia za jednym uruchomieniem spustu więcej niż jednego naboju, niezależnie od dokonanych następnie zmian konstrukcyjnych lub przeróbek,

Teraz można już nabyc broń przerobioną ze automatycznej na semi -auto

Double Miss & Penalty Target Institute
Ostatnia7 lata 11 miesiąc temu edycja: Noe od.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.